Lot 3

Box 3 - Shochu Setsugen Gokujyou Komeshochu Tsuyahime Satsussyu Damashii Nanako-2018 Sekitoba Gokumi No Shizuku SASSHU HOUZAN HITOTSUBU-NO-MUGI

Estimate: £50 - £70
Hammer price: £30
Bidding ended. Lot has been sold.
Box 3 - Shochu Setsugen Gokujyou Komeshochu Tsuyahime Satsussyu Damashii Nanako-2018 Sekitoba Gokumi No Shizuku SASSHU HOUZAN HITOTSUBU-NO-MUGI KITCHO HOUZAN SATSUMA HOUZAN Akane Kaze 43 Yakushima Daishizenrin (Sweet Potato) HOUZAN PERILLA HO

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best possible browsing experience.

Accept Read more